הגה''צ אב''ד תולדות יהודה שליט''א ערך את שולחנו לרגל חמשה עשר בשבט בהיכל בית מדרשו בבארא פארק בהשתתפות קהל חסידיו - צפו