כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א קרא אמש (ב') בספר התורה של הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א, ורקד עם הספר ברוב שמחה ודביקות • צפו בוידאו ותמונות מהתפילה

כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א השוהה בימים אלה בארה"ב, הגיע אמש (ב') לתפילת שחרית בבית הנגיד המפורסם הרב משה שמואל ז'ופניק הי"ו המתגורר בוויליאמסבורג, במטרה לעלות ולקרוא בספר התורה המיוחס להרה"ק בעל 'דברי חיים' זיע"א מצאנז, אותו רכש הנגיד לפני מספר שנים מיוצאי חלציו.

קרא עוד:

[postim]

האדמו"ר – שהינו כהן, עלה וקרא ראשון בספר התורה את פרשת השבוע 'ויקחו לי תרומה'. לאחר הקריאה כובד האדמו"ר בהגבהה. בדרך הולכת הספר תורה בחזרה לארון הקודש, רקד האדמו"ר עם ספר התורה בשמחה ובדביקות עצומה, את ניגון ההקפה שישית, כשהקהל מסביב עונה לעומתו בשירה אדירה ובשמחה עצומה, ומנשקים את ספר התורה המיוחס, עד שהגיע האדמו"ר לארון הקודש, שם הכניס את הספר אחר כבוד.

לאחר התפילה ערך האדמו"ר לחיים טיש מיוחד עם הנגיד ובני משפחתו, במהלכו שוחח עמו בענייני השעה, והודה לו תוך רוב ברכות על הזכות שנתן לו לעלות בספר התורה הק' הזה.

צפו בוידאו ותמונות • ככה זה נראה:

האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (1)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (2)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (3)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (4)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (5)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (6)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (7)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (8)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (9)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (10)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (11)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (12)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (13)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (14)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (15)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (16)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (17)
האדמו''רמתולדות אברהם יצחק עם הס''ת של הדברי חיים (18)