כ''ק האדמו''ר מקאמרנא שליט''א ערך את שולחנו בליל ט''ו בשבט לרגל היום בהיכל בית מדרשו בשכונת ארזי הבירה בירושלים - צילוםב רוך אוביץ