בשבוע שעבר ביום ט''ז שבט חל יומא דהילולא של כ''ק האדמו''ר רבי אברהם שלמה מלעלוב זיע''א, בנו כ''ק האדמו''ר מלעלוב עלה לאחר תפילת שחרית לציונו שבמרומי הר הזיתים בירושלים, לפנות ערב ערך האדמו''ר את שולחנו לכבוד ההילולא בבית מדרשו ברח' צפניה בירושלים - גלריה