כ''ק האדמו''ר מדינוב שליט''א ערך את שולחנו לרגל חמשה עשר בשבט בהיכל בית מדרשו בב''פ - צפו בגלריה