בראשות כ''ק האדמו''ר מסאדיגורה שליט''א נערך מעמד קביעת מזוזות ושתיית לחיים לתלמוד תורה עקבי אבירים שע''י מוסדות שטפנשט ע''ש כ''ק האדמו''ר מסאדיגורה זצ''ל אלעד | במעמד השתתפו רבני העיר ראש העיר וחבריה - צילום בעריש פילמר