כ''ק האדמו''ר מטשערנאוויץ שליט''א ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו לכבוד חמשה עשר בשבט, האדמו''ר בירך על הפירות וחילק שיריים לחסידים - צילום JDN