קהל רב ליוה למנוחות את כ''ק האדמו''ר מדינוב מונסי זצ''ל, מסע הלויה יצא מבית מדרשו בדרכה לביה''ח במאנסי - תיעוד