אדמורי''ם ורבנים עולים בימים אלו לניחום אבלים אצל בני כ''ק האדמו''ר מדינוב מאנסי זצ''ל שנלב''ע בשבוע האחרון - צפו בתיעוד