עשרות בחורים שעמלו ליישוב הקושיה שהותיר להם האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בטרם צאתו למנוחה, קיבלו הזמנה אישית מהאדמו"ר לשבע ברכות שערך לרגל נישואי הנכד • במהלך הסעודה השיב והשיג האדמו"ר על תשובות הבחורים ובמשך שעתיים דן עמהם בפלפולי דאורייתא

כנהוג בכל פעם בה יוצא האדמו"ר מסאטמאר שליט"א למנוחה למשך כמה שבועות, שולח האדמו"ר המשמש גם כראש הישיבה דסאטמאר, לבחורי ישיבתו, מכתב מיוחד עם קושיא על הסוגיא הנלמדת בהיכל הישיבה גדולה, והבחורים יכולים לשלוח לאדמו"ר שליט"א דרך הפקס, תשובות למקום מנוחתו.

גם השנה שלחו עשרות בחורים תשובות בכתב לאדמו"ר שליט"א בעת בה שהה האדמו"ר בפאלם ספרינגס למנוחה במשך כשלושה שבועות. האדמו"ר שמר את כל מכתבי התשובות, והשבוע הוא החליט להפתיע את הבחורים כאשר ערך לרגל שמחת נישואי נכדו, שבע ברכות מיוחד לעשרות הבחורים שנענו לאתגר. האדמו"ר שליט"א הזמין את כל הבחורים אישית.

בסעודת השבע ברכות, ישב האדמו"ר בראש המסובים, לכבוד חתן וכלה ולכבודה של תורה. במהלך הסעודה הוציא האדמו"ר חוברת הכוללת את כל התשובות, האדמו"ר ביקש ממספר בחורים שיחזרו על תשובתם המנומקת, ונשא ונתן עם חלקם בתוכן הדברים. האדמו"ר שליט"א הפריך חלק מהתשובות, ובמשך כשעתיים ישב האדמו"ר עם תלמידיו כשהם עוסקים ודנים בריתחא דאורייתא מתוך שמחה.

אחרי השבע הברכות המיוחד, יצאו כולם בריקודים על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם.