כ''ק האדמו''ר מזלאטשוב שליט''א הגיע לביקור אצל כ''ק מרן האדמו''ר מסקווירא שליט''א להתברך לרגל עלותו על כס האדמורות לאחר פטירת אביו כ''ק האדמו''ר זצ''ל - תיעוד