קהל רב, חסידים ואנשי מעשה, השתתפו בשמחת התנאים לבת הגה"צ אב"ד סעליש שליט"א ונכדת הגה"צ אב"ד אולם שליט"א, עם החתן בן הגר"י זילבערשטיין שליט"א ראש ישיבת צעהלים • השמחה נערכה במוצאי שבת משפטים בבית המדרש סעליש בוויליאמסבורג • גלריה

שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (1) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (2) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (3) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (4) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (5) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (6) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (7) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (8) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (9) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים (10) שמחת התנאים בחצרות סעליש, אולם, צעהלים