קהל רב נטל חלק בשמחת חנוכת הבית לבניין ישיבת 'אור לציון' והכנסת ספר תורה להיכל הישיבה בירושלים לזכרו של הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, בראשות בנו רבי אליהו שליט"א ובהשתתפות אדמו"רים ורבנים • גלריה

מאות תלמידי ובוגרי ישיבת 'אור לציון' ע"ש הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, השתתפו בחנוכת הבית לבניין הישיבה החדש בירושלים, שנפתחה בקביעת המזוזה בפתח הישיבה על ידי ראש הישיבה הגר"א אבא שאול שליט"א, לאחר מכן אף הוכנס ספר תורה מהודר להיכל הישיבה לע"נ רה"י זצ"ל. ראש הישיבה שליט"א נשא דברים נרגשים ונלהבים בהיכל הישיבה לפני התלמידים.

קרא עוד:

[postim]

משם נסעו התלמידים לבנייני האומה, שם נערך כינוס מיוחד לאלפי בוגרי הישיבה וביניהם גם כ-300 יהודים אורחים שהגיעו מהקהילה היהודית בפנמה.

הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ר"י פוניבז', נשא את הנאום המרכזי כאורח הכבוד. ר"י פוניבז' שיבח את תלמידו הגר"א אבא שאול על מעשיו הכבירים להקים עולה של תורה לזכר אביו.

בסיום דבריו הוקרא מכתבו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א לכבוד המעמד מפי הגאון רבי שלום בער סורוצקין נשיא הכוללים 'עטרת שלמה' ברחבי הארץ, שאף הוסיף דברי ברכה משלו לכבוד המאורע. כמו כן נאמו מספר נגידים שהרימו את תרומתם לבניין הישיבה.

לכתיבת האותיות הגיעו הגאונים הצדיקים: רבי משה שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית, ורבי נפתלי הרצקא פרנקל גאב"ד חוג חת"ס ירושלים וחבר בד"ץ העדה החרדית.

בסעודת המצווה שנערכה ברוב פאר והדר בבנייני האומה, פארו את שולחן הכבוד, האדמו"ר ממודז'יץ, והרבנים הגאונים: רבי ברוך דב פוברסקי ר"י פוניבז', רבי גרשון אדלשטיין ר"י פוניבז', רבי ברוך מרדכי אזרחי ר"י עטרת ישראל, רבי אליעזר כהנמן נשיא ישיבת פוניבז', רבי אהרן מרדכי רוקח בן האדמו"ר מבעלזא, רבי שמואל רוזנגרטן ר"י בעלזא, רבי לייב מינצברג רב קהילת המתמידים, הראשל"צ הרב אליהו בקשי דורון, הרב שלמה מחפוד ראש בד"ץ יורה דעה, הרב שלום כהן ראש בד"ץ נוה ציון, שליט"א.

גלריה מרהיבה, צילום: שוקי לרר.

הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (1) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (2) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (3) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (4) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (5) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (6) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (7) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (8) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (9) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (10) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (11) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (12) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (13) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (14) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (15) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (16) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (17) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (18) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (19) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (20) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (21) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (22) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (23) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים (24) הכנס''ת לישיבת אור לציון ירושלים