שבת מרוממת ועילאית עברה על תושבי בורו פארק החרדית, המונים נהרו להשתתף בתפילות ובעריכת השולחנות של האדמו"ר מצאנז • תיעוד מיוחד

אלפי תושבי בורו פארק חוו השבת – שקלים מרוממת ועילאית במחיצת כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א השוהה בעיר מזה שבוע ימים.

קרא עוד:

[postim]

המונים נהרו להשתתף בתפילות ובעריכת השולחנות, הטיש בליל שבת נמשך שעות ארוכות במהלכם נשא האדמו"ר פלפול תורני אותו קישר עם נושאי פרשת השבוע.

במוצאי השבת אחר תפילת מעריב הבדיל האדמו"ר על הכוס במעמד אלפי תושבי העיר.

JDN מגיש גלריה:

האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (1) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (2) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (3) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (4) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (5) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (6) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (7) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (8) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (9) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (10) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (11) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (12) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (13) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (14) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (15) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (16) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (17) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (18) האדמו''ר מצאנז שקלים בב''פ (19)