צפו בגלריה ראשונה ממראות חייו של הגה''צ רבי אלחנן היילפרין זצ''ל גאב''ד ראדומישלא וגולדס גרין מארכיונו של הצלם משה גולדשטיין