הרה"צ המשפיע רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א נשא דברי חיזוק והתעוררות לרגל נעילת ימי השובבי"ם, וכדרכו בקודש סחף את הקהל במשנת תורת החסידות • גלריה

צלם JDN התחזק ותיעד:

ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים (4) ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים (5) ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים (6) ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים (7) ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים (8) ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים (1) ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים (2) ר' מיילך בידרמן שיחה בשומרי אמונים (3)