מאות חסידי זוויעהל השתתפו בסעודת ההילולא שערך כ"ק אדמו"ר שליט"א בהיכל בית מדרשו לעילוי נשמת זקינו הרה"ק רבי מרדכי מזוויעהל זצ"ל • האדמו"ר סיים משניות, אמר לאחריו את הקדיש, חילק לחיים לנוכחים וסיפר בפני הנוכחים עובדות והנהגות מזקינו בעל ההילולא

_____ ____ _____ _____1
IMG_0673