בביהמ''ד בית חיים יהושע בבארא פארק נערך מעמד הלחיים לרגל אירוסי נכדת כ''ק האדמו''ר מבית חיים יהושע שליט''א בת לבנו גאב''ד סאטמאר מאנסי שליט''א - צפו