תלמידי ישיבת אורח חיים בב''פ הגיעו לבחינה אצל הגה''צ אב''ד באבוב-45 שליט''א, הגה''צ אב''ד שליט''א הביע את קורת רוחו מידיעותיהם של תלמידי הישיבה - תיעוד