המשפיע הרה''צ ר' אלימלך בידרמן שליט''א הגיע לעיה''ק צפת לעריכת פאברענגען חסידי שנערך ע''י איגוד הקהילות הכלל חסידי בעיה''ק צפת ת''ו - צפו