בביהמ''ד טאשנאד במאנסי נערך עצרת הספד והתעוררות ככלות השבעה לפטירת כ''ק האדמו''ר מדינוב מונסי זצ''ל - צפו בתיעוד