קהל רב השתתף במעמד כבוד התורה והרמת קרן התורה לתלמידי ישיבה קטנה סאטמאר בירושלים בהשתתפות רבנים ודיינים, במעמד נערך אף סיומים ע''י תלמידי הישיבה | הגרח''י בידרמן נשא את נאום הכבוד - צילום ברוך אוביץ