במוצ''ש הלכה לעולמה הרבנית לאה קרליץ אשת חבר מרן הגאב''ד הגאון רבי ניסים קרליץ שליט''א | מסע הלוויה יצא מביתה ברח' רבי מאיר בב''ב לעבר כולל חזו''א בדרכה לביה''ח של נציבי ישיבת פוניבז' בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות - צילום אברימי ברגר