בימים אלו עולים אדמורי''ם ורבנים לניחום אבלים אצל ר''י מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט''א היושב שבעה על פטירת אחיו הגאון רבי יצחק פינקל זצ''ל - צפו בגלריה