בשבוע שעבר הלך לעולמו הרבני ר' דוד לוי זיכערמאן ע''ה אביו של הרבני הנגיד ר' וואלף זיכערמאן שליט''א מח''ס אוצר פלאות התורה - צפו בגלריה ממסע ההלויה וניחום אבלים אצל בניו -