כ''ק האדמו''ר מלעלוב ב''פ שליט''א יצא בראש קהל חסידיו להשתטח על קברי הצדיקים בפולין, בשבת שהה האדמו''ר בעיירה לובלין סמוך ונראה לציונו של הרה''ק החוזה מלובלין, כמו''כ ביקר האדמו''ר בעיירה לעלוב בציון זקינו הרה''ק רבי דוד מלעלוב זיע''א