בשבוע האחרון עלו אדמורי''ם ורבנים לניחום אבלים אצל הגה''צ אב''ד ראדומישלא ארה''ב שליט''א שישב שבעה על פטירת אביו הגה''צ רבי אלחנן היילפרין גאב''ד ראדומשילא זצוק''ל בבית מדרשו בבארא פארק - צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס