מאות הגיעו להוקיר ולכבד במלאת 13 שנים לפטירתו הטראגית של הבחור מזכה הרבים ר' שגיא גוזל זצ"ל באזכרה והתעוררות שהתקיימה במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" ברובע א' בהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר רבה של ירושלים, כ''ק האדמו''ר מפיטסבורג והגרי''י שיינין, רבנים חשובים, אישי ציבור ומוקירי זכרו.