כל הכבוד לכ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א שהגיע מירושלים לכבד את אחיו הגדול כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ב"ב שליט"א,
זכות בעל ההילולא יגן על כל עם ישראל ועל בניו ממשיכי השושלת.