אמש נערך באולמי וגשל שמחת שבע ברכות מרכזית לנישואי החתן הרב חיים מרדכי הערץ הי''ו נאמן ביתם של גדולי ישראל זצוק''ל ויבלחט''א, התרגשות הגיע לשיאה עת הגיע מרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א להשתתף בשמחה עוד השתתפו מרן הגר''ג אדלשטיין, מרן הגרמ''ד סולובייציק, הגרא''י סולובייציק, ועוד רבנים וראשי ישיבות - צילום בעריש פילמר