כ''ק האדמו''ר מנדבורנה שליט''א הגיע להשתתף בשמחת השבע ברכות לבת הגאון רבי מנחם קליין רבה של פרנקפורט דמיין בת לבנו הרה''ג ר' שלמה קליין ראש כולל דבר חיים נדבורנה עם בן הרה"ג רבי נפתלי גרוס ר"מ בישיבת ויז'ניץ ברכפלד. -תיעוד