כ''ק האדמו''ר מנדבורנה ביתר שליט''א ערך את שולחנו לרגל הילולת אביו כ''ק האדמו''ר בעל הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל בהיכל בית מדרשו בביתר, למחרת היום עלה האדמו''ר עם חסידיו להעתיר לחשועת הכלל והפרט בציונו הק' - צילום אלי דויטש