אב"ד בראד יצא מהמצ הקשה? אם כן ברוך ה' יהודי שאוהב לעזור