כ''ק האדמו''ר מנדבורנה אלעד שליט''א עלה בראש קהל חסידיו לציונו הק' של אביו כ''ק האדמו''ר בעל הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל ביום היארצייט - צילום JDN