הגה''צ אבד''ק באבוב-45 שליט''א הגיע לביקור במאפיית מצות של החסידות ונתן השגחה למקום - צפו