בס"ד
אני בטוח שבזכות מעשי החסד הגדולים והעצומים שכבוד הרב שליט"א עשה מאז שעמד על דעתו, ומרביץ צורה לעדרים ,ענוותן כהלל, בזכות כל זאת ותפילות עם ישראל די בכל אתר ואתר, הקב"ה ברחמיו ישלח רופאה שלימה להרה"ג ישראל חיים בן חנה צ'ירל, ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, עם כל חולי עמו ישראל, , ויזכה לשנים רבות, בבריאות מעלייא