מצבו של הגאון רבי ישראל בעלסקי שליט"א מגדולי ראשי הישיבות והפוסקים בארה"ב מוגדר בשעות אלה קריטי, העתירו לרפואת הרב חיים ישראל בן חנה צירל לרפו"ש

לקיים בנו חכמי ישראל – ראש ישיבה תורה ודעת הגאון רבי ישראל בעלסקי שליט"א שרוי במצב קשה ומאושפז בבית החולים מזה שבועיים ימים, בשעות האחרונות הגיעה בשורה קשה כי מצבו החמיר והוא מוגדר כעת קריטי.

קרא עוד:

[postim]

הערב בשעה 21:45 תערך עצרת המונית בתפילה בזעקה ואמירת תהילים לעורר רחמי שמים בבית מדרש של 'אגודת ישראל' בפלעטבוש באווניו L

בעצת גדולי ישראל נוסף לו הערב השם חיים, התפללו לרפואת הרב חיים ישראל בן חנה צירל לרפואה שלימה בתושח"י.