מרות חסידי נדבורנה נטלו חלק בעריכת השולחן של כ''ק האדמו''ר מנדבורנה שליט''א ביום פורים דפרוזים בהיכל ביהמ''ד הגדול בב''ב - צילום אברימי ברגר