חסידי לעלוב נטלו חלק בשמחת הברית לנכד כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א, בן לבנו הרב יואל זושא בידרמן הי"ו, חתן כ"ק אדמו"ר רבי אשר למברגר שליט"א ממאקאווא אלעד • השמחה נחוגה בבית מדרשו של האדמו"ר מלעלוב בבית שמש, האדמו"ר ממאקאווא אלעד כובד בסנדקאות, האדמו"ר מלעלוב כובד בברכות ויקרא שמו בישראל 'יעקב יצחק' • מזל טוב

צפו בוידאו ותמונות מהוואכט נאכט, הברית, וסעודת המצוה:

ברית לנכד האדמו''רים מלעלוב ומאקאווא אלעד
ברית לנכד האדמו''רים מלעלוב ומאקאווא אלעד (1)
ברית לנכד האדמו''רים מלעלוב ומאקאווא אלעד (2)
ברית לנכד האדמו''רים מלעלוב ומאקאווא אלעד (3)
ברית לנכד האדמו''רים מלעלוב ומאקאווא אלעד (4)
ברית לנכד האדמו''רים מלעלוב ומאקאווא אלעד (5)
ברית לנכד האדמו''רים מלעלוב ומאקאווא אלעד (6)