קהל רב מידידי וחסידי בית ביטשקוב נאספו לשולה"ט שנערך לרגל היארצייט הראשון לפטירת כ"ק האדמו"ר מביטשקוב זצ"ל • בנו ממשיך דרכו ומאיר מקומו ביפו, כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א נשא דברי התעוררות להידבק בדרכי האדמו"ר זצ"ל