כ''ק האדמו''ר מלעלוב ב''פ שליט''א ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו לרגל הילולת הרה''ק רבי אלימלך מליזענסק זיע''א - תיעוד