במלאות שנתיים לפטירת הרבנית מרת חנה גינזבורג ע"ה, עלה השבוע בעלה הגאון רבי חיים ירוחם גינזבורג שליט"א יחד עם קבוצה מתלמידיו, ובלווית אחיו הגאון רבי דניאל שליט"א ר"מ ישיבת 'בית מאיר ', לקברה בבית החיים פוניבז' בבני ברק • לאחר מכן העתיר בתפילה על קבר סבו המשגיח דפוניבז' רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, וכן על קברי בעל ה'אבי עזרי' זצ"ל והגר"ד פוברסקי זצ"ל ר"י פוניבז' • תמונות

הגרח''י גינזבורג על ציון רעיתו הגרח''י גינזבורג על ציון רעיתו (1) הגרח''י גינזבורג על ציון רעיתו (2) הגרח''י גינזבורג על ציון רעיתו (3) הגרח''י גינזבורג על ציון רעיתו (4) הגרח''י גינזבורג על ציון רעיתו (5) הגרח''י גינזבורג על ציון רעיתו (6) הגרח''י גינזבורג על ציון רעיתו (7)