שאו הדא? הצלם עשה סיבוב בית הקברות? מעולם לא שמעתי עליו.