ביום שלישי כ"ח שבט ניגש כ"ק הרה"צ מויז'ניץ שליט"א לעמוד לתפילת שחרית, לרגל יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מרת לאה אסתר הגר ע"ה א"ח לכ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שיבלחט"א • לאחר התפילה עלה הרה"צ לפקוד את קברה בבית החיים ויז'ניץ בבני ברק, שם קרא פרקי תהילים והעתיר על ציונה עם מספר מקורבים ובני משפחה

הרה''צ מויז'ניץ על קבר אמו

הרה''צ מויז'ניץ על קבר אמו (1) הרה''צ מויז'ניץ על קבר אמו (2) הרה''צ מויז'ניץ על קבר אמו (3) הרה''צ מויז'ניץ על קבר אמו (4)