לרגל סיום פרק שור שנגד את הפרה הגיעו תלמידי תלמוד תורה דרכי אבות צאנז לביקור במעונו של כ''ק גאב''ד ירושלים שליט''א שהפליא את ידיעותיהם של התלמידים