קהל רב מתושבי בורו פארק סעדו סעודת ראש חודש בראשות כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א שנערכה בבית מדרשו • במהלך הסעודה הוכתר ה'פורים רב' בחצר הקודש: הרב בן ציון גולדמן הי"ו שקיבל את ברכת האדמו"ר ונשא דברי ברכה לרגל ההכתרה

גלריה מהסעודה וההכתרה:

סעודת ר''ח אדר בית חיים יהושע סעודת ר''ח אדר בית חיים יהושע (1) סעודת ר''ח אדר בית חיים יהושע (2) סעודת ר''ח אדר בית חיים יהושע (3) סעודת ר''ח אדר בית חיים יהושע (4) סעודת ר''ח אדר בית חיים יהושע (5) סעודת ר''ח אדר בית חיים יהושע (6)