שמחת החתונה לנין מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א נכד לבנו הגאון רבי משה שטיינמן שליט"א עם נכדת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בת לבנו הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א ראש ישיבת תפארת ציון וקרית מלך בבני ברק • בסידור קידושין כובד הסבא מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ובברכה אחריתא כובד הסבא שר התורה הגר"ח קניבסקי • צילום: יהודה פרקוביץ