שכנים מודאגים הזעיקו את המשטרה שפרצה את הבית וגילתה: ר' מרדכי קולסאון נפטר מהתקף לב, וגופתו שכבה לפחות 3 ימים עד לשימת לב השכנים • בד"ה

בורו פארק: 'מתעסקים' בשכונה החרדית הוזעקו על מנת לשמר את כבודה של גופת הרה"ח ר' מרדכי הלוי קולסאון שנמצאה ללא רוח חיים ביום שישי בביתו שברחוב 56 והשדרה ה-12.

הגופה התגלתה רק לאחר כמה ימים, בהם שמו לב לפתע השכנים כי הדואר נערם מחוץ לביתו, והוא אינו נראה בחוץ. השוטרים שפרצו את הבית גילו את הגופה המוטלת על הארץ, למתנדבים שהוזנקו למקום לא נותר אלא לקבוע את מותו כתוצאה מהתקף לב.

קרא עוד:

[postim]

למרות ניתוח המצב במקום, לא ניתן היה לקבוע כמה ימים היתה מוטלת הגופה במצב זה, כיוון שכאמור, היא זו התגלתה רק לאחר זמן.

ר' מרדכי היה בן 68 בפטירתו.

עם היוודע דבר הפטירה, זרמו למקום מתנדבי 'מתעסקים' על מנת לשמר את כבוד המת ולמנוע את נתיחת הגופה – פרוצדורה המקובלת במקרים שכאלו, בהם סיבת המוות אינה ברורה לחלוטין.

"היה איש טוב לב, תמיד עם חיוך על פניו", אומרים שכניו ל-JDN. "היה תמיד בשמחה, והלך לו ימים ספורים לפני ראש חודש אדר". הלווייתו התקיימה עוד לפני קבלת השבת, והוא הובא בכבוד לקבר ישראל.

ת.נ.צ.ב.ה.