וויזניץ מעליץ בגימטריא צדיק הדור

כן יעזור ה' הלאה