במוצ''ש האחרון נערך סעודת מלוה מלכה וכינוס מיוחד לבחורי חסידי מונקאטש ע''י איחוד הבחורים בראשות כ''ק האדמו''ר ממונקאטש שליט''א שנשא נדברות קדוש בפני הבחורים, המעמד נערך בשילוב סיום משניות לע''נ הרבני ר' דוד לוי זיכערמאן ז''ל אביו של הרבני הנגיד ר' וואלף זיכערמאן שליט''א מחבר ספר אוצר פלאות התורה - גלריה