קהל רב מתושבי ירושלים השתתף בשמחת נישואי נכד כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א, עשרות אדמו"רים ורבנים הגיעו לברך את המחותנים לרגל השמחה • גלריה

מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת נישואי נכדו של כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א שנערכה בירושלים, עשרות אדמו"רים ורבנים הגיעו לברך לרגל השמחה.

קרא עוד:

[postim]

בהם כ"ק אדמו"רים: מפינסק קרלין, גארליץ, לעלוב בית שמש, לעלוב ניקלשבורג, שליט"א. והרבנים הגאונים הצדיקים: רבי יעקב מאיר שכטר מנהיג קהילת ברסלב, רבי משה ברנסדופר דומ"צ העדה החרדית, רבי גמליאל רבינוביץ, רבי מתתיהו דייטש אב"ד רמת שלמה, שליט"א.

סב החתן האדמו"ר מקאמרנא כובד בסידור קידושין ובסיום סעודת המצוה גם בברכת המזון.

גלריה, צילום: שמואל דריי

שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (1) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (2) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (3) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (4) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (5) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (6) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (7) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (8) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (9) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (10) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (11) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (12) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (13) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (14) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (15) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (16) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (17) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (18) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (19) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (20) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (21) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (22) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (23) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (24) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (25) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (26) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (27) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (28) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (29) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (30) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (31) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא (32) שמחת נישואי נכד האדמו''ר מקאמרנא