ילדי התתי''ם באשדוד התאספו לאמירת תהילים לרפואתו השלימה של מרן פוסק הדור הגר''ש ואזנר שליט''א בהשתתפות כ''ק האדמו''ר ממעליץ שליט''א - צילום יוסי לוי - אשדוד בכותרות